Black Mirror : Bandersnatch หนัง Interactive Film จาก Netflix ที่ผู้ชมเลือกตอนจบเองได้

Netflix Black Mirror 01

Black Mirror : Bandersnatch หนังที่ ‘คุณ’ คือผู้เลือกตอนจบ จะดีแค่ไหนหากเราสามารถมีส่วนร่วมกับหนังที่กำลังดูได้ด้วยการเลือกทางเลือกให้กับตัวละครและเฝ้าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นี่เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ Netflix นำมาใช้เพื่อแข่งขันกับเหล่าธุรกิจ Streaming TV ต่างๆในตลาด ซึ่งแทบจะไม่มีที่ไหนผลิตหนังรูปแบบนี้ออกมาเลย Interactive Film จึงถือว่าเป็นรูปแบบของหนังที่แปลกใหม่และค่อนข้างน Read more+